Ποιος παίκτης θα ήθελες να ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ στο παιχνίδι ?