Ατομικό Έπαθλο – Τρίτη 11/07/2018

ΕπεισόδιοΑγώναςΕίδοςΔιάσημοιΜαχητέςVideo
Επεισόδιο 1151Έπαθλο
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1152Έπαθλο
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1153Έπαθλο
Μεταξά
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1154Έπαθλο
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 1155Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1156Έπαθλο
Δικαιούλια
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1157Έπαθλο
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1158Έπαθλο
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1159Έπαθλο
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11510Έπαθλο
Δικαιούλια
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11511Έπαθλο
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 11512Έπαθλο
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11513Έπαθλο
Δαλάκα
Γκότσης
Link