Ατομικό Έπαθλο – Τρίτη 03/07/2018

ΕπεισόδιοΑγώναςΕίδοςΔιάσημοιΜαχητέςVideo
Επεισόδιο 1101Ασυλία
Γιακουμάτος
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 1102Ασυλία
Αγόρου
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1103Ασυλία
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1104Ασυλία
Δικαιούλια
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1105Ασυλία
Δαλάκα
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 1106Ασυλία
Μεταξά
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 1107Ασυλία
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1108Ασυλία
Δικαιούλια
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 1109Ασυλία
Γιακουμάτος
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 11010Ασυλία
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 11011Ασυλία
Γιακουμάτος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 11012Ασυλία
Μεταξά
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11013Ασυλία
Δαλάκα
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 11014Ασυλία
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11015Ασυλία
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 11016Ασυλία
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 11017Ασυλία
Αγόρου
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11018Ασυλία
Δαλάκα
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 11019Ασυλία
Μεταξά
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11020Ασυλία
Δαλάκα
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 11021Ασυλία
Μεταξά
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 11022Ασυλία
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11023Ασυλία
Αγόρου
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11024Ασυλία
Δαλάκα
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 11025Ασυλία
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11026Ασυλία
Αγόρου
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11027Ασυλία
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11028Ασυλία
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11029Ασυλία
Δαλάκα
Γκότσης
Link