1ο Ατομικό αγώνισμα Επάθλου (Zip Line) – Κυριακή 24/06/2018

ΕπεισόδιοΑγώναςΕίδοςΔιάσημοιΜαχητέςVideo
Επεισόδιο 1021Έπαθλο
Γιακουμάτος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 1022Έπαθλο
Τσίλης
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1023Έπαθλο
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1024Έπαθλο
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 1025Έπαθλο
Αγόρου
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1026Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1027Έπαθλο
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1028Έπαθλο
Τσίλης
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 1029Έπαθλο
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 10210Έπαθλο
Τσίλης
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10211Έπαθλο
Γιακουμάτος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 10212Έπαθλο
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10213Έπαθλο
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 10214Έπαθλο
Αγόρου
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10215Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10216Έπαθλο
Γιακουμάτος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 10217Έπαθλο
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 10218Έπαθλο
Τσίλης
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 10219Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10220Έπαθλο
Γιακουμάτος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 10221Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10222Έπαθλο
Γιακουμάτος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 10223Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10224Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10225Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link