Αγώνισμα Επάθλου – Δευτέρα 07/05/2018

0
Διάσημοι
0
Μαχητές
ΕπεισόδιοΑγώναςΕίδοςΔιάσημοιΜαχητέςVideo
Επεισόδιο 681Έπαθλο
Παλαίστρος
Τσεπάνης
Link
Επεισόδιο 682Έπαθλο
Σαλταφερίδου
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 683Έπαθλο
Παπαργυρόπουλος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 684Έπαθλο
Δαλάκα
Καπαράκη
Link
Επεισόδιο 685Έπαθλο
Μουρούτσος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 686Έπαθλο
Παλαίστρος
Θεοδώρου
Link
Επεισόδιο 687Έπαθλο
Παπαργυρόπουλος
Τσεπάνης
Link
Επεισόδιο 688Έπαθλο
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 689Έπαθλο
Μουρούτσος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 6810Έπαθλο
Σαλταφερίδου
Καπαράκη
Link
Επεισόδιο 6811Έπαθλο
Παλαίστρος
Θεοδώρου
Link
Επεισόδιο 6812Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 6813Έπαθλο
Παπαργυρόπουλος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 6814Έπαθλο
Σαλταφερίδου
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 6815Έπαθλο
Μουρούτσος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 6816Έπαθλο
Παλαίστρος
Γκότσης
Link

2 vs 2 Παιχνίδι Επάθλου

ΕπεισόδιοΑγώναςΕίδοςΔιάσημοιΜαχητέςVideo
Επεισόδιο 681 (2vs2)Έπαθλο
Παλαίστρος
Τσεπάνης
Link
Επεισόδιο 682 (2vs2)Έπαθλο
Σαλταφερίδου
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 683 (2vs2)Έπαθλο
Παλαίστρος
Τσεπάνης
Link
Επεισόδιο 684 (2vs2)Έπαθλο
Σαλταφερίδου
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 685 (2vs2)Έπαθλο
Παλαίστρος
Τσεπάνης
Link