Τελικός Symbol Game – Τρίτη 26/06/2018

ΕπεισόδιοΑγώναςΕίδοςΔιάσημοιΜαχητέςVideo
Επεισόδιο 104-Τ1Symbol
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 104-Τ2Symbol
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 104-Τ3Symbol
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 104-Τ4Symbol
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 104-Τ5Symbol
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 104-Τ6Symbol
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 104-Τ7Symbol
Δαλάκα
Γκότσης
Link

Ημιτελικός Symbol Game – Τρίτη 26/06/2018

ΕπεισόδιοΑγώναςΕίδοςΔιάσημοιΜαχητέςVideo
Επεισόδιο 1041Symbol
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1042Symbol
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1043Symbol
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 1044Symbol
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1045Symbol
Τσίλης
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1046Symbol
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 1047Symbol
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1048Symbol
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1049Symbol
Τσίλης
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10410Symbol
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10411Symbol
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 10412Symbol
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 10413Symbol
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10414Symbol
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10415Symbol
Τσίλης
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10416Symbol
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10417Symbol
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 10418Symbol
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10419Symbol
Τσίλης
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10420Symbol
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10421Symbol
Τσίλης
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10422Symbol
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10423Symbol
Δαλάκα
Μεταξά
Link