Ατομικό έπαθλο Επικονωνίας – Πέμπτη 28/06/2018

ΕπεισόδιοΑγώναςΕίδοςΔιάσημοιΜαχητέςVideo
Επεισόδιο 1061Έπαθλο
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1062Έπαθλο
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 1063Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1064Έπαθλο
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 1065Έπαθλο
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 1066Έπαθλο
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 1067Έπαθλο
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1068Έπαθλο
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 1069Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10610Έπαθλο
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 10611Έπαθλο
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 10612Έπαθλο
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 10613Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10614Έπαθλο
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 10615Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10616Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10617Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link