2η Ατομική Ασυλία – Δευτέρα 02/07/2018

ΕπεισόδιοΑγώναςΕίδοςΔιάσημοιΜαχητέςVideo
Επεισόδιο 1081Ασυλία
Αγόρου
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1082Ασυλία
Γιακουμάτος
Θεοδώρου
Link
Επεισόδιο 1083Ασυλία
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1084Ασυλία
Αγόρου
Θεοδώρου
Link
Επεισόδιο 1085Ασυλία
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1086Ασυλία
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1087Ασυλία
Θεοδώρου
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1088Ασυλία
Γιακουμάτος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 1089Ασυλία
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10810Ασυλία
Θεοδώρου
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10811Ασυλία
Γιακουμάτος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 10812Ασυλία
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10813Ασυλία
Γιακουμάτος
Θεοδώρου
Link
Επεισόδιο 10814Ασυλία
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10815Ασυλία
Αγόρου
Θεοδώρου
Link
Επεισόδιο 10816Ασυλία
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10817Ασυλία
Γιακουμάτος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 10818Ασυλία
Γιακουμάτος
Θεοδώρου
Link
Επεισόδιο 10819Ασυλία
Γιακουμάτος
Θεοδώρου
Link
Επεισόδιο 10820Ασυλία
Γιακουμάτος
Θεοδώρου
Link
Επεισόδιο 10821Ασυλία
Γιακουμάτος
Θεοδώρου
Link