Έπαθλο Άνεση – Κυριακή 01/07/2018

ΕπεισόδιοΑγώναςΕίδοςΔιάσημοιΜαχητέςVideo
Επεισόδιο 1071Έπαθλο
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1072Έπαθλο
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1073Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1074Έπαθλο
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1075Έπαθλο
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 1076Έπαθλο
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1077Έπαθλο
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1078Έπαθλο
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1079Έπαθλο
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 10710Έπαθλο
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10711Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10712Έπαθλο
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10713Έπαθλο
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10714Έπαθλο
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10715Έπαθλο
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 10716Έπαθλο
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10717Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10718Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link