Ποιος παίκτης θα ήθελες να παραμείνει στο παιχνίδι ?