Τελικοί Αγώνες Συμβόλου – Κυριακή 06/05/2018

ΕπεισόδιοΑγώναςΕίδοςΔιάσημοιΜαχητέςVideo
Επεισόδιο 67Ημιτ. 1α ΓSymbol
Δικαιούλια
Τουρόβνικ
Link
Επεισόδιο 67Ημιτ. 1β ΓSymbol
Δικαιούλια
Τουρόβνικ
Link
Επεισόδιο 67Ημιτ. 2α ΓSymbol
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 67Ημιτ. 2β ΓSymbol
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 67Ημιτ. 3α ΓSymbol
Δαλάκα
Τουρόβνικ
Link
Επεισόδιο 67Ημιτ. 3β ΓSymbol
Δαλάκα
Τουρόβνικ
Link
Επεισόδιο 67Ημιτ. 4α ΓSymbol
Μεταξά
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 67Ημιτ. 4β ΓSymbol
Μεταξά
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 67Τελικός 1 ΓSymbol
Δαλάκα
Τουρόβνικ
Link
Επεισόδιο 67Τελικός 2 ΓSymbol
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 67Τελικός 3 ΓSymbol
Μεταξά
Τουρόβνικ
Link
Επεισόδιο 67Τελικός 4 ΓSymbol
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 67Τελικός 5 ΓSymbol
Δαλάκα
Τουρόβνικ
Link
Επεισόδιο 67Τελικός 6 ΓSymbol
Μεταξά
Τουρόβνικ
Link
Επεισόδιο 67Τελικός 7 ΓSymbol
Δαλάκα
Τουρόβνικ
Link
Επεισόδιο 67Προημ. 1α ΑSymbol
Τσίλης
Θεοδώρου
Link
Επεισόδιο 67Προημ. 1β ΑSymbol
Τσίλης
Θεοδώρου
Link
Επεισόδιο 67Προημ. 1γ ΑSymbol
Τσίλης
Θεοδώρου
Link
Επεισόδιο 67Προημ. 2α ΑSymbol
Παπαργυρόπουλος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 67Προημ. 2β ΑSymbol
Παπαργυρόπουλος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 67Προημ. 2γ ΑSymbol
Παπαργυρόπουλος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 67Προημ. 3α ΑSymbol
Παλαίστρος
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 67Προημ. 3β ΑSymbol
Παλαίστρος
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 67Προημ. 3γ ΑSymbol
Παλαίστρος
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 67Προημ. 4α ΑSymbol
Παλαίστρος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 67Προημ. 4β ΑSymbol
Παλαίστρος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 67Προημ. 4γ ΑSymbol
Παλαίστρος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 67Ημιτ. 1α ΑSymbol
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 67Ημιτ. 2β ΑSymbol
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 67Ημιτ. 2γ ΑSymbol
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 67Τελικός 1 ΑSymbol
Τσίλης
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 67Τελικός 2 ΑSymbol
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 67Τελικός 3 ΑSymbol
Αγόρου
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 67Τελικός 4 ΑSymbol
Τσίλης
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 67Τελικός 5 ΑSymbol
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 67Τελικός 6 ΑSymbol
Αγόρου
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 67Τελικός 7 ΑSymbol
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link