Ατομικό Έπαθλο – Τρίτη 03/07/2018

ΕπεισόδιοΑγώναςΕίδοςΔιάσημοιΜαχητέςVideo
Επεισόδιο 1091Έπαθλο
Αγόρου
Θεοδώρου
Link
Επεισόδιο 1092Έπαθλο
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 1093Έπαθλο
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1094Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1095Έπαθλο
Γιακουμάτος
Θεοδώρου
Link
Επεισόδιο 1096Έπαθλο
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1097Έπαθλο
Αγόρου
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1098Έπαθλο
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 1099Έπαθλο
Γιακουμάτος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 10910Έπαθλο
Θεοδώρου
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10911Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10912Έπαθλο
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10913Έπαθλο
Αγόρου
Θεοδώρου
Link
Επεισόδιο 10914Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10915Έπαθλο
Αγόρου
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10916Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10917Έπαθλο
Γιακουμάτος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 10918Έπαθλο
Γιακουμάτος
Αγόρου
Link