Αγώνας Συμβόλου – Δευτέρα 05/06/2018

ΕπεισόδιοΑγώναςΕίδοςΔιάσημοιΜαχητέςVideo
Επεισόδιο 891 ΑSymbol
Μουρούτσος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 892 ΑSymbol
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 89Ημ.1 ΑSymbol
Τσίλης
Θεοδώρου
Link
Επεισόδιο 89Ημ.2 ΑSymbol
Γιακουμάτος
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 89Τελ.1 ΑSymbol
Τσίλης
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 89Τελ.2 ΑSymbol
Τσίλης
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 89Τελ.3 ΑSymbol
Τσίλης
Αγόρου
Link
Επεισόδιο 891 ΓSymbol
Δικαιούλια
Καπαράκη
Link
Επεισόδιο 892 ΓSymbol
Μεταξά
Σαλταφερίδου
Link
Επεισόδιο 89Ημ. ΓSymbol
Δαλάκα
Καπαράκη
Link
Επεισόδιο 89Τελ.1 ΓSymbol
Δαλάκα
Σαλταφερίδου
Link
Επεισόδιο 89Τελ.2 ΓSymbol
Δαλάκα
Σαλταφερίδου
Link
Επεισόδιο 89Τελ.3 ΓSymbol
Δαλάκα
Σαλταφερίδου
Link