Ποιος παίχτης θα ήθελες να παραμείνει στο παιχνίδι ?

]