1ο Ατομικό αγώνισμα ΑΣΥΛΙΑΣ – Τετάρτη 27/06/2018

ΕπεισόδιοΑγώναςΕίδοςΔιάσημοιΜαχητέςVideo
Επεισόδιο 1051Ατομική Ασυλία
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1052Ατομική Ασυλία
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1053Ατομική Ασυλία
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 1054Ατομική Ασυλία
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1055Ατομική Ασυλία
Τσίλης
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1056Ατομική Ασυλία
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1057Ατομική Ασυλία
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1058Ατομική Ασυλία
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1059Ατομική Ασυλία
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 10510Ατομική Ασυλία
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10511Ατομική Ασυλία
Τσίλης
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10512Ατομική Ασυλία
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 10513Ατομική Ασυλία
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10514Ατομική Ασυλία
Τσίλης
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10515Ατομική Ασυλία
Τσίλης
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 10516Ατομική Ασυλία
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 10517Ατομική Ασυλία
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link