Αγώνισμα για απευθείας είσοδο στον Ημιτελικό- Τρίτη 11/07/2018

ΕπεισόδιοΑγώναςΕίδοςΔιάσημοιΜαχητέςVideo
Επεισόδιο 1141Έπαθλο
Δικαιούλια
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1142Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1143Έπαθλο
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1144Έπαθλο
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1145Έπαθλο
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 1146Έπαθλο
Μεταξά
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1147Έπαθλο
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1148Έπαθλο
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1149Έπαθλο
Μεταξά
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11410Έπαθλο
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 11411Έπαθλο
Μεταξά
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11412Έπαθλο
Μεταξά
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11413Έπαθλο
Μεταξά
Γκότσης
Link

2ο Αγώνισμα

ΕπεισόδιοΑγώναςΕίδοςΔιάσημοιΜαχητέςVideo
Επεισόδιο 114Έπαθλο
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 114Έπαθλο
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 114Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 114Έπαθλο
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 114Έπαθλο
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 114Έπαθλο
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 114Έπαθλο
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 114Έπαθλο
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 114Έπαθλο
Δικαιούλια
Μεταξά
Link