Διαγωνιζόμενοι : 2 | Video Ασυλίας Διαγωνιζόμενοι : 4 | Video Ασυλίας
 Διαγωνιζόμενοι : 2 | Video Ασυλίας Διαγωνιζόμενοι : 3 | Video Ασυλίας
 Διαγωνιζόμενοι : 5 | Video Ασυλίας
 Διαγωνιζόμενοι : 5 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση (10/15 67%)
 Διαγωνιζόμενοι : 5 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση (5/11 46%)
 Διαγωνιζόμενοι : 6 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση (11/12 92%)
 Διαγωνιζόμενοι : 5 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση
 Διαγωνιζόμενοι : 5 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση (9/14 – 64%)
 Διαγωνιζόμενοι : 6 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση (19/25 – 76%)
 Διαγωνιζόμενοι : 9 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση (15/22 – 68%)
 Διαγωνιζόμενοι : 10 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση (3/3 – 100%)
 Διαγωνιζόμενοι : 8 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση (11/16 – 69%)
 Διαγωνιζόμενοι : 6 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση (9/12 – 75%)
 Διαγωνιζόμενοι : 6 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση (9/13 – 69%)
 Διαγωνιζόμενοι : 9 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση (6/10 – 60%)
 Διαγωνιζόμενοι : 10 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση (8/10 – 80%)
 Διαγωνιζόμενοι : 10 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση (4/5 – 80%)
 Διαγωνιζόμενοι : 11 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση (3/5 – 60%)
 Διαγωνιζόμενοι : 11 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση (6/8 – 75%)
 Διαγωνιζόμενοι : 12 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση (6/8 – 75%)
 Διαγωνιζόμενοι : 11 | Video Ασυλίας Καλύτερη επίδοση (4/4 – 100%)