Αγώνας Ατομικής Ασυλίας – Κυριακή 08/07/2018

ΕπεισόδιοΑγώναςΕίδοςΔιάσημοιΜαχητέςVideo
Επεισόδιο 1121Ασυλία
Δικαιούλια
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1122Ασυλία
Δαλάκα
Γιακουμάτος
Link
Επεισόδιο 1123Ασυλία
Μεταξά
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1124Ασυλία
Δαλάκα
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 1125Ασυλία
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1126Ασυλία
Δαλάκα
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1127Ασυλία
Δικαιούλια
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 1128Ασυλία
Γιακουμάτος
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 1129Ασυλία
Δαλάκα
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11210Ασυλία
Γιακουμάτος
Δικαιούλια
Link
Επεισόδιο 11211Ασυλία
Γιακουμάτος
Μεταξά
Link
Επεισόδιο 11212Ασυλία
Δικαιούλια
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11213Ασυλία
Μεταξά
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11214Ασυλία
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11215Ασυλία
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link
Επεισόδιο 11216Ασυλία
Γιακουμάτος
Γκότσης
Link